14.4.2020

I. ETAPA: Základní informace

I. etapa

Všechny domy v této etapě výstavby jsou prodané.
Všechny domy mají garáž a dvě plnohodnotná podlaží (bez šikmin). Střecha je většinou sedlová. Veškeré inženýrské sítě tj. vodovod včetně vodoměrných šachet, splašková a dešťová kanalizace s retenčními nádržemi, plynovod včetně plynových přípojek do skříně HUP, rozvody NN s ukončením do skříně na hranici pozemku a přisazenou elektroměrovou skříní, venkovní osvětlení, rozvody kabelové televize a internetu, komunikace a chodníky jsou zkolaudovány.PŮDORYSY ŘADOVÝCH A RODINNÝCH DOMKŮ

Varianta I:  objekty 5

Varianta II:  objekty 6, 11 – 13

Varianta III:  objekty 7 – 10

Varianta IV:  objekty 14

Varianta V:  objekt 15

Varianta VI:  objekt 16 

Varianta VII:  objekt 17

Varianta VIII:  objekt 18

Varianta IX:  objekt 19 

Varianta X:  objekt 20 

Varianta XI:  objekt 21 

Varianta XI:  objekt 30 

Varianta XI:  objekt 31

Varianta XI:  objekt 32 

Varianta XI:  objekt 33

Varianta XI:  objekt 34

Varianta XI:  objekt 35

Varianta XI:  objekt 36

Varianta XI:  objekt 37


CENOVÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY V I. ETAPĚ

Všechny domy v této etapě výstavby jsou prodané.

 Cena obsahuje

  1. stavba rodinného domu
    svislé stěny – keramické broušené tvarovky, polystyrénová fasáda tl.14 cm, betonové schodiště s dřevěnými nášlapy, monolitický betonový strop nad I.NP, sádrokartonový strop nad II. NP, dvě plnohodnotná podlaží (bez šikmin a střešních oken),střešní vazníky,pálená nebo betonová krytina ze střešních tašek. Nad garáží plochá střecha se střešní fólií a kačírkem. Podlahy z vinylu nebo keramické dlažby. Keramické obklady do výšky 2m v koupelnách. V obývacím pokoji komín pro možnost napojení krbové vložky. Zařizovací předměty,podlahové vytápění s kondenzačním plynovým kotlem. Vnitřní dveře s obložkovou zárubní. Okna plastová s trojsklem. Venkovní žaluzie na jižní straně domu el. ovládané. Sekční garážová vrata s dálkovým ovládáním. Elektromontáže včetně datových a televizních rozvodů, bez svítidel. Cena dále obsahuje projektovou dokumentaci a poplatek za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Venkovní objekty-přípojky-vody,splaškové kanalizace, elektřiny, plynu, dešťové přípojky-do vsaku na pozemku, kabelová televize a optický internet. Vjezd do garáže a přístupový chodník ze zámkové dlažby.
  2. cena pozemku
    vlastní parcela a vybudování inženýrských sítí : vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace s retenčními nádržemi, plyn, rozvody NN, venkovní osvětlení, sdělovací datové kabely (TV+internet) vedeno v komunikacích a chodnících,zavedeno na hranice parcely a ukončeno příslušnými skříněmi popř. vodoměrnou šachtou. Vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Cena neobsahuje

  • oplocení pozemku, terasu, terénní úpravy na pozemku a zeleň
  • dodávku a montáž svítidel, krbovou vložku, anténu popř. satelit
  • dodávku nábytkových stěn a skříní, kuchyňskou linku, el. spotřebiče

II. ETAPA >>