5.4.2017

Základní informace

JEDNODUCHOST – FUNKČNOST – STYL

Nový obytný soubor na jižním svahu nad lokalitou Modré sklepy katastrálního území Nový Šaldorf, je určen těm zájemcům, které zajímá kvalita jejich bydlení a moderní styl. Dopravně snadno dostupná lokalita (MHD , vlaková zastávka), kde budeme ve dvou etapách nabízet k prodeji rodinné a řadové domy.

I. etapa

5 řadových domů č. 1-5 užitná plocha 153 m2
 4 řadové domy č. 6, 11, 12, 13 užitná plocha 139 m2
 4 řadové domy č. 7-10 užitná plocha 124 m2
 6 rodinných domů č. 22-26, 29 užitná plocha 163 m2
 4 rodinné domy č. 15, 30, 33, 34 užitná plocha 142 m2
 11 rodinných domů č. 16 – 21, 31, 32, 35-37 užitná plocha 145 m2

Celkem bude připraveno k výstavbě v I. etapě 34 domů. Všechny domy mají garáž a dvě plnohodnotná podlaží (bez šikmin). Střecha je většinou sedlová, u šesti domů stanová. Momentálně probíhá v plném proudu realizace inženýrských sítí tj. vodovod včetně vodoměrných šachet, splašková a dešťová kanalizace s retenčními nádržemi, plynovod včetně plynových přípojek do skříně HUP, rozvody NN s ukončením do skříně na hranici pozemku a přisazenou elektroměrovou skříní, přeložka VN, venkovní osvětlení, rozvody kabelové televize a internetu, komunikace a chodníky.
Tato infrastruktura by měla být stavebně dokončena do listopadu roku 2017.
Předpokládaný termín začátku realizace jednotlivých domů je říjen 2017.

 PŮDORYSY ŘADOVÝCH A RODINNÝCH DOMKŮ

Varianta I:  objekty 1 – 5

 

Varianta II:  objekty 6, 11 – 13

 

Varianta III:  objekty 7 – 10

 

Varianta IV:  objekty 14, 23 – 29

 

Varianta V:  objekt 15 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta VI:  objekt 16 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta VII:  objekt 17 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta VIII:  objekt 18 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta IX:  objekt 19 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta X:  objekt 20 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 21 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 30 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 31 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 32 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 33 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 34 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 35 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 36 (kompletní dokumentace >>)

 

Varianta XI:  objekt 37 (kompletní dokumentace >>)


CENOVÉ PODMÍNKY VÝSTAVBY V I. ETAPĚ

 Cena obsahuje

  1. stavba rodinného domu
    svislé stěny – keramické broušené tvarovky, polystyrénová fasáda tl.14 cm, betonové schodiště s dřevěnými nášlapy, monolitický betonový strop nad I.NP, sádrokartonový strop nad II. NP, dvě plnohodnotná podlaží (bez šikmin a střešních oken),střešní vazníky,pálená nebo betonová krytina ze střešních tašek. Nad garáží plochá střecha se střešní fólií a kačírkem. Podlahy z vinylu nebo keramické dlažby. Keramické obklady do výšky 2 m v koupelnách. V obývacím pokoji komín pro možnost napojení krbové vložky. Zařizovací předměty,podlahové vytápění s kondenzačním plynovým kotlem. Vnitřní dveře s obložkovou zárubní. Okna plastová s trojsklem. Venkovní žaluzie na jižní straně domu el.ovládané. Sekční garážová vrata s dálkovým ovládáním. Elektromontáže včetně datových a televizních rozvodů, bez svítidel. Cena dále obsahuje projektovou dokumentaci a poplatek za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Venkovní objekty-přípojky-vody,splaškové kanalizace, elektřiny, plynu, dešťové přípojky-do vsaku na pozemku, kabelová televize a optický internet. Vjezd do garáže a přístupový chodník ze zámkové dlažby.
  2. cena pozemku
    vlastní parcela a vybudování inženýrských sítí : vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace s retenčními nádržemi, plyn, rozvody NN, venkovní osvětlení, sdělovací datové kabely (TV+internet) vedeno v komunikacích a chodnících,zavedeno na hranice parcely a ukončeno příslušnými skříněmi popř. vodoměrnou šachtou. Vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Cena neobsahuje

  • oplocení pozemku, terasu, terénní úpravy na pozemku a zeleň
  • dodávku a montáž svítidel, krbovou vložku, anténu popř. satelit
  • dodávku nábytkových stěn a skříní, kuchyňskou linku, el. spotřebiče

II. etapa

Celkem 25 rodinných domů bude navazovat dle zájmu stavebníků v I. etapě.